"Rzeczą, którą najtrudniej jest w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy"
~ Albert Einstein

Aktualności

 

Podatek od nieruchomości - korzystne zmiany

Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności podatników z tytułu podatku od nieruchomosci.
 

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Klauzula obejścia prawa podatkowego powróciła obecnie do Ordynacji podatkowej. Jest to drugie podejście naszego ustawodawcy do tematu. Pierwsze miało miejsce w latach 2002-2003 i zakończyło się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym niezgodność proponowanych przepisów z Konstytucją.
 

Przeliczanie walut obcych na złote polskie

Pokrótce omówiono zasady przelicania opracji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych na walutę polską, zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i ustawach podatkowych.
 

Podatki. Rodzaje faktur i dane, które powinny zawierać.

Przepisami unijnymi regulującymi zasady fakturowania są art. 217-240 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej.
 

Nowa strona Kancelarii

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej naszej Kancelarii. Mamy nadzieję, że przyjemny dla oka wygląd oraz wzbudzające zainteresowanie treści zachęcą Państwa do skorzystania z naszej atrakcyjnej oferty a tym, którzy już należą do grona naszych klientów ułatwi współpracę i kontakt.
Kontakt
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "Tributum" Witold Marcinkiewicz
ul. Os. Czecha 115
61-291 Poznań
Telefon 794338444
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia BerMar multimedia