"Rzeczą, którą najtrudniej jest w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy"
~ Albert Einstein

Podatek od nieruchomości - korzystne zmiany

dodano: 2017-07-18

Podatek od nieruchomości zmiany na korzyść podatników

 

Ustawą z dnia 25 maja 2017 o zmianie ustawy o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych oraz podatku leśnym (Dz.U.2017.1282) ustawodawca doprecyzował zasady odpowiedzialności solidarnej podatników.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zmieniono art. 3 ust. 4 i ust. 6. Zmiana ma na celu dostosowanie praktyki organów podatkowych do orzecznictwa sądów oraz stanowiska Ministra finansów.

Dotychczas w sytuacji, gdy nieruchomości była we współwłasności albo współposiadaniu, a jeden ze wspówłaścicieli (współposiadaczy) był zwolniony z podatku od nieruchomości organy podatkowe wyliczały zobowiązanie podatkowe następująco.

Ustalano obowiązek podatkowy od całości nieruchomości, a następnie obciążano współwłaściciela (współposiadacza) tym obowiązkiem, niezależnie ile udziału posiadał. Zatem podatnik niezwolniony płacił podatek od całości nieruchomości, mimo, że współwłaściciel był zwolniony. Płacił niezależnie od tego ile udziału posiadał.

Dodanie ust. 6 ma zapobiegać takim praktykom organów.

Nowe przepisy weszły w życie 14 lipca 2017, zatem będą miały zastosowanie do obowiązków podatkowych powstałych po tym dniu, ale jak wspomniano, wcześniej podatnik może powoływać się na korzystne orzeczenia sądów administracyjnych Napisz do nas

Kontakt
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "Tributum" Witold Marcinkiewicz
ul. Os. Czecha 115
61-291 Poznań
Telefon 794338444
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia BerMar multimedia